Načo mi je podcast?

Podcast pre firmu

Podnik je mŕtvy bez partnerstiev na všetkých stranách. V prvom rade nie len na strane klientov, ale aj na strane dodávateľov, zamestnancov, investorov a partnerov. Ak niektorej z týchto skupín podnik nemá čo povedať, tak niečo nefunguje, ako má. No ak je skupina, ktorej je potrebné poskytnúť informáciu dostatočne veľká, tak je potrebné nájsť jedno médium, pri ktorom je afinita dostatočne vysoká a jeho využitie dostatočne jednoduché. Núka sa podcast. Podcast môže predstavovať ponuku spoločnosti. Pozor, žiaden hardsell. Ten klienti nemajú radi. Predstaviť však môžete benefity aktuálnej ponuky. Môžete predstaviť detaily výrobku, ktoré ho robia unikátnym, ale nie sú na povrchu a vyžadujú ísť viac do hĺbky. Môžete predstaviť prípadové štúdie a úspešné príbehy, ale nezabudnúť pritom aj na to, čo sa po… Úprimnosť z nás robí ľudí, nie chválenkárov.
Môžete predstaviť svojich obchodných partnerov v predajnej sieti. Lojalita vašich predajcov stúpne, ak ich podporíte tým, že im vytvoríte priestor, kde sa môžu odprezentovať, kde sa môžu predstaviť ako súčasť vašej značky a podeliť sa o svoje skúsenosti, pozitíva a prípadne aj návrhy na zlepšenie slabých stránok.

Podcast pre komunity a dobrovoľnícke organizácie

Hovorte spolu. Zdieľajte svoje názory, potreby, skúsenosti. Podporte sa navzájom a dajte vedieť celému svetu, že ste, o čo sa snažíte. Motivujte, aby sa k vám pripojili ďalší a vysvetľujte, aby vás chápali.
Je ťažké získať pozornosť na čo i len päť minút, ak sa zhovárate s niekým tvárou v tvár. Je ťažké vysvetliť často zložité, komplexné témy v čítanej forme či už na web stránake, alebo v emailoch. Je drahé organizovať stretnutia a konferencie.
Predstavte si však, že všetko, čo chcete porozprávať, naozaj poviete. Všetko. Celý príbeh. Celé vysvetlenie až do najmenšieho detailu. Potrebujete na to 3 hodiny? Sú vaše. Potrebujete na to rok a každý týždeň vysvetlíte nejakú oblasť? Alebo každý deň chcete niekoho podporiť motivačným citátom? To všetko vám umožní podcast. Umožní vám budovať komunitu ľudí, ktorých spája názor, záujem, téma. Vytvoríte pre nich verejný priestor, ktorý je prístupný celej verejnosti. Nikoho do ničoho nenúti, ale kto chce ísť do hĺbky a naozaj sa zapojiť, pochopiť, tak má absolútny priestor. To je to, čo vám hneď prvoplánovo prinesie podcast.

Podcast pre jednotlivca

Ak máte čo povedať, máte dar reči, podcast je vaše médium. V éteri matrixu môžete nahlas a slobodne rozprávať. Ak máte čo povedať, potom vás má kto počúvať. Vaši poslucháči vás môžu vnímať ako radcu, zabávača, filozofa, učiteľa, ale kľudne aj ako táraja. Podcast je vašou cestou na budovanie osobnej značky. Dokáže vám priniesť tisíce poslucháčov. Podľa vybraného jazyka síce geograficky vymedzených, ale stále je to množstvo vašej téme blízkych ľudí. Kvalitne budovaná značka vám môže otvoriť cestu k zaujímavým obchodným partnerom, k rozvinutiu témy v spoločnosti alebo v budovaní značky zabávača, ktorá sa môže premietnúť do zákaziek v offline svete a v médiách. Môžete sa stať autoritou pre danú tému a referenciou, ak niekto potrebuje podrobnejšie a odborne dovysvetľovať vami prezentovanú tému. Ak budete aktívne komunikovať s vašimi poslucháčmi, vytvoríte si veľmi cielené kontakty, sieť kontaktov, ktoré vám môžu pomôcť v osobnom raste. Čo je najlepšie, viete pomôcť iným ľuďom, ktorí sa vedia nájsť vo vašich slovách. Čítajte večerníčky pre deti, ktoré už rozprávku ani nepoznajú. Rozprávajte o detailoch „Games of thrones“. Kľudne si vyberte aj politickú tému, ak sa nebojíte konfrontovať svoje názory. Vytvorte priestor pre ľudí, ktorých poznáte a o ktorých ste presvedčený, že by ich mali počuť všetci.

Podcast je komunikačné médium. Je to síce iba audio súbor, ale je na tvorcoch, ako ho kreatívne uchopia, čím ho naplnia a komu ho ponúknu.

Comments are closed.