Ponuka služieb

Podcasty

 1. vypracovanie alternatívnych stratégií na základe vašich cieľov a zámerov.
 2. vypracovanie dramaturgie podcast kanála
 3. vypracovanie scenárov jednotlivých relácií
 4. zabezpečenie moderátorov
 5. záznam vo vlastnom štúdiu, alebo v externých priestoroch
 6. výroba jinglov a audio identity vrátane licencovaných hudobných podkladov
 7. strih a audio processing
 8. publikácia a distribúcia
 9. prihlásenie do distribučných sietí
 10. marketingová komunikácia podporujúca budovanie počúvanosti
 11. technologická infraštruktúra pre hostovanie podcastu
 12. registrácia Internetovej domény pre vlastný podcast kanál
 13. vytvorenie webu pre vlastný podcast kanál
 14. IAB certifikované štatistiky

Live stream

 1. Full HD Stream s jednou statickou kamerou na maximálne 3 kanály súčasne.
 2. Full HD Stream s 2, resp. 3 kamerami s obsluhou - dynamická kamera.
 3. Doplnenie streamu o prezentáciu priamo z notebooku.
 4. Ozvučenie miestnosti v prípade eventu s napojením zvuku priamo do streamu. Maximálne 16 zvukových kanálov.
 5. Strih počas streamu podľa vopred dohodnutého scenára.
 6. Kľúčovanie obrazu s vopred pripravenou grafikou. Live.
 7. Prehrávanie vopred pripravených videí priamo v livestreame.
 8. Full HD záznam výsledného live streamu.
 9. Postprodukcia video záznamu, audio záznamu tak, aby mohol byť ten istý materiál použitý na marketingovú komunikáciu v ďalších distribučných kanáloch.
 10. výroba streamovaného obsahu - relácie vo vlastnom štúdiu
 11. live edit konverzácie na sociálnych sieťach

Proces

 1. oboznámenie sa s cieľmi klienta
 2. vypracovanie stratégie v alternatívach
 3. výber alternatívy
 4. cenová ponuka
 5. dohoda
 6. realizácia